Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 09/02 đến 11/02 08/02/2020 17:32:05

Các Thiên Sứ thân mến,
 
Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn.
- Thời gian: Từ 00:00 ngày 09/02 đến 23:59 ngày 11/02
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày các thiên sứ tích nạp đạt đến mốc nhất định sẽ nhận được phần quà của ngày hôm đó (không tính nạp qua google hoặc app store)
 
*Ngày 09/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss Thế Giới x1

400 KC: Khung "Lạn Mạn Tam Nguyệt" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

800 KC: Bong Bóng "Lạn Mạn Tam Nguyệt" + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

2000 KC: Rương Đá Sử Thi Phòng Cụ x20 + Rương Đá Truyền Thuyết Phòng Cụ x20 + Quà Hồn Thạch Ngẫu Nhiên x10 + Khí Cầu x2

4000 KC: Huyễn Hóa Anh Hùng "Viêm Long Khiếu" x1 + 1000 Kim Cương Khóa + Khí Cầu x3

8000 KC: Siêu Thú Cưỡi "Nguyệt Quang Linh Lộc" + Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 3 sao x1 + Khí Cầu x5

*Ngày 10/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss Thế Giới x1

400 KC: Khung "Gia Hữu Manh Miêu" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

800 KC: Bong Bóng "Gia Hữu Manh Miêu" + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

2000 KC: Rương Đá Sử Thi Phòng Cụ x20 + Rương Đá Truyền Thuyết Phòng Cụ x20 + Quà Hồn Thạch Ngẫu Nhiên x10 + Khí Cầu x2

4000 KC: Huyễn Hóa Anh Hùng "Viêm Long Khiếu" x1 + 1000 Kim Cương Khóa + Khí Cầu x3

8000 KC: Siêu Ma Sủng "Luyện Ngục Sứ Giả" + Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 3 sao x1 + Khí Cầu x5

*Ngày 11/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss Thế Giới x1

400 KC: Khung "Gia Hữu Manh Khuyển" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

800 KC: Bong Bóng "Gia Hữu Manh Khuyển" + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1

2000 KC: Rương Đá Sử Thi Phòng Cụ x20 + Rương Đá Truyền Thuyết Phòng Cụ x20 + Quà Hồn Thạch Ngẫu Nhiên x10 + Khí Cầu x2

4000 KC: Huyễn Hóa Anh Hùng "Viêm Long Khiếu" x1 + 1000 Kim Cương Khóa + Khí Cầu x3

8000 KC: Siêu Bộ Pháp "Xuân Lai Thúy Nùng" + Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 3 sao x1 + Khí Cầu x5

* Đặc biệt:

  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 2.000 Kim Cương nhận ngay nhận ngay 1 Bảo Bảo Dâu Đỏ + 20 Tương Tư Thạch
  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 4.000 Kim Cương nhận ngay 1 Huyễn Hóa Anh Hùng "Nguyên Lực Quang" + 2 Thần Trang Chi Thạch
  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 8.000 kim cương nhận ngay 1 Rương Vũ Khí Ma Tinh + 2 Tượng Tâm Chi Thạch
⛔️Lưu ý:
Không tính nạp qua google hoặc app store.
Chỉ tính tích nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Số kim cương tích nạp vẫn được tính cộng dồn với các sự kiện tích nạp ingame khác.
Nạp đến mốc nào sẽ nhận được quà của tất cả các mốc trước đó trong ngày hôm đó.
Tổng kết và phát quà các mốc tích lũy trong ngày vào 15:00 ngày hôm sau.
Phần quà sẽ được phát qua hộp thư ingame.
Tin liên quan
Cập nhật phiên bản Chư Thần Thánh Điện - Thế lực mới trỗi dậy ngày 19/02/2020 18/02/2020 11:34:00

Mở giới hạn cấp độ đỉnh phong lên 230 và thêm phụ bản hoạt động mới Chư Thần Thánh Điện sẽ là những nội dung chính trong lần cập nhật lần này.

Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 12/02 đến 14/02 11/02/2020 17:32:10

Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn. - Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/02 đến 23:59 ngày 14/02 - Nội dung: Trong...

Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 06/02 đến 08/02 05/02/2020 17:52:48

Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn. - Thời gian: Từ 00:00 ngày 06/02 đến 23:59 ngày 08/02 - Nội dung: Trong...

18+ trên 18 tuổi

Chơi quá 180 phút 1 ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe