Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 12/02 đến 14/02 11/02/2020 17:32:10

Các Thiên Sứ thân mến,
 
Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn.
- Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/02 đến 23:59 ngày 14/02
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày các thiên sứ tích nạp đạt đến mốc nhất định sẽ nhận được phần quà của ngày hôm đó (không tính nạp qua google hoặc app store)
 
*Ngày 12/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss thế giới x1 + Thẻ Offline 5h x2

400 KC: Khung "ALaDin" x1 + Bong Bóng "ALaDin" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1 + X3 Exp Dược Thủy x1

800 KC: Ma sủng Hồn thạch · Toàn năng x4 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x2 + X3 Exp Dược Thủy x2

2000 KC: Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 2 Sao x2 + Đá Tăng Cấp Giới Chỉ x1 + Khí Cầu x2

4000 KC: Siêu Thú Cưỡi "Manh Miêu Tiên Sinh" x1 + Rương Trang Sức Ma Tinh x2 + Thần Trang Chi Thạch x2

8000 KC: Dây Chuyền Sáng Thế Cấp 12 Đỏ 3 Sao x1 + Dây Chuyền Truyền Thuyết Đá x10 + Khí Cầu x10

*Ngày 13/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss thế giới x1 + Thẻ Offline 5h x2

400 KC: Khung "Vi Phong Chi Dực" x1 + Bong Bóng "Vi Phong Chi Dực" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1 + X3 Exp Dược Thủy x1

800 KC: Tọa kỵ Hồn thạch · Toàn năng x4 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x2 + X3 Exp Dược Thủy x2

2000 KC: Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 2 Sao x2 + Đá Tăng Cấp Khuyên Tai x1 + Khí Cầu x2

4000 KC: Siêu Ma Sủng "Đoàn Trưởng Alger" x1 + Rương Trang Sức Ma Tinh x2 + Thần Trang Chi Thạch x2

8000 KC: Chỉ Hoàn Sáng Thế Cấp 12 Đỏ 3 Sao x1 + Chỉ Hoàn Truyền Thuyết Đá x10 + Khí Cầu x10

*Ngày 14/02 tích nạp:

80 KC: 200 Kim Cương Khóa + 1,000,000 Vàng

200 KC: Phiếu Trang Bị Tầm Bảo x20 + Thẻ Khiêu Chiến Boss thế giới x1 + Thẻ Offline 5h x2

400 KC: Khung "Thế Giới Biển Sâu" x1 + Bong Bóng "Thế Giới Biển Sâu" x1 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x1 + X3 Exp Dược Thủy x1

800 KC: Thiên sứ Hồn thạch · Toàn năng x4 + Phụ Bản Exp Quyển Trục x2 + X3 Exp Dược Thủy x2

2000 KC: Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 2 Sao x2 + Đá Tăng Cấp Giới Chỉ x1 + Khí Cầu x2

4000 KC: Siêu Bộ Pháp "Đạp Ba Hành" x1 + Rương Trang Sức Ma Tinh x2 + Thần Trang Chi Thạch x2

8000 KC: Khuyên Tai Sáng Thế Cấp 12 Đỏ 3 Sao x1 + Khuyên Tai Truyền Thuyết Đá x10 + Khí Cầu x10

* Đặc biệt:

  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 2.000 Kim Cương nhận ngay nhận ngay 1 Rương Trang Bị Huyễn Thú Đỏ 3 sao + 1 Thẻ Phát Triển Huyễn Thú
  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 4.000 Kim Cương nhận ngay 1 Bảo Rương Vũ Khí Ma Tinh + 2 Tượng Tâm Chi Thạch
  • Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày 8.000 kim cương nhận ngay 1 Rương Vũ Khí Ma Tinh + 3 Tượng Tâm Chi Thạch
⛔️Lưu ý:
Không tính nạp qua google hoặc app store.
Chỉ tính tích nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Số kim cương tích nạp vẫn được tính cộng dồn với các sự kiện tích nạp ingame khác.
Nạp đến mốc nào sẽ nhận được quà của tất cả các mốc trước đó trong ngày hôm đó.
Tổng kết và phát quà các mốc tích lũy trong ngày vào 15:00 ngày hôm sau.
Phần quà sẽ được phát qua hộp thư ingame.
Tin liên quan
Cập nhật phiên bản Chư Thần Thánh Điện - Thế lực mới trỗi dậy ngày 19/02/2020 18/02/2020 11:34:00

Mở giới hạn cấp độ đỉnh phong lên 230 và thêm phụ bản hoạt động mới Chư Thần Thánh Điện sẽ là những nội dung chính trong lần cập nhật lần này.

Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 09/02 đến 11/02 08/02/2020 17:32:05

Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn.

Tích nạp liên tiếp nhận ngay quà khủng từ 06/02 đến 08/02 05/02/2020 17:52:48

Cùng Peyna chào đón sự kiện mới "Tích Nạp Liên Tiếp - Nhận Ngay Quà Khủng" với cơ hội tuyệt vời nhận được rất nhiều vật phẩm giá trị cực hot và cực hấp dẫn. - Thời gian: Từ 00:00 ngày 06/02 đến 23:59 ngày 08/02 - Nội dung: Trong...

18+ trên 18 tuổi

Chơi quá 180 phút 1 ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe